Thursday, 30 August 2018

தோழர் பிரின்ஸ் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா இன்று தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றது மிக பிரமாண்டமான ஏற்பாடுகளும் தோழரின் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு தோழர் தோழியர்களின் கூட்டம் வெள்ளமென அவை நிறைந்தது

Image may contain: 10 people, including Ragul Anandhan and Sundara Moorthy, people smiling, people standing and indoorImage may contain: 11 people, including Chitru Arasu, Ragul Anandhan and Panneer Selvam, people standing

Image may contain: 9 people, including Panneer Selvam and Milton Yonas, people smiling, people standing

Image may contain: 8 people, including Panneer Selvam, people smiling, people standing

No comments:

Post a Comment